Poldergemaal Oudenhof-Noord

Gemaal is opgeleverd

Gemaal is opgeleverd

Het feitelijk waterbeheer in de polder Oudenhof is sinds 1 juli 2015 door het hoogheemraadschap van Rijnland overgenomen van de gemeente Oegstgeest. Om het waterbeheer goed uit te kunnen voeren was het noodzakelijk om het oude gemaal aan de Rhijngeesterstraatweg ter hoogte van het Bos van Wijckerslooth te vervangen en daarmee de capaciteit te vergroten.

De vervanging van het gemaal maakt deel uit van de watersysteemoptimalisatie polder Oudenhof. Zie rechterzijde voor een document met een overzicht van de alle maatregelen die zijn en worden uitgevoerd in het kader van overdracht polders en het gemeentelijk WaterActiePlan.

Nieuwe gemaal

Het nieuwe gemaal is eind 2015 gebouwd en opgeleverd aan de overzijde van de Rhijngeesterstraatweg, aan de kant van het Bos van Wijckerslooth. De capaciteit van het nieuwe gemaal is verdrievoudigd, zodat ook het aangeboden grondwater door het nieuw aan te leggen hemelwaterriool van de gemeente uitgemalen kan worden. Ook kan het nieuwe gemaal boezemwater inlaten om het water in de polder op peil te houden. Het onlangs verbeterde watersysteem in het Bos van Wijckerslooth kan nu al de toevoer naar het poldergemaal garanderen.