Renovatie boezemgemaal Spaarndam

Het boezemgemaal Spaarndam is één van de vier grote gemalen van Rijnland die het water vanuit de boezem afmaalt op het buitenwater. Het gemaal dateert uit 1845, toen zorgden stoommachines nog voor de aandrijving van de schepraderen. In 1936 werden deze machines vervangen voor dieselmotoren. De bijzondere schepraderen zijn gebleven. Deze verplaatsen het water, brengen het omhoog en voeren het af. In de jaren ’90 heeft een interne renovatie plaatsgevonden waarbij de dieselmotoren zijn vervangen.

Het gemaal wordt nu gerenoveerd. De dieselaandrijvingen worden vervangen door elektische aandrijvingen. Daarnaast vinden er bouwkundige werkzaamheden plaats en wordt de procesautomatisering vervangen. De vervanging van de aandrijvingen vindt plaats tussen 1 mei 2017 en 1 september 2017. Het gehele project wordt begin 2018 opgeleverd. Het werk wordt uitgevoerd door de aannemer GMB, met de firma Beenen en Machinefabriek Emmen als onderaannemers. Door deze renovatie wordt het gemaal veiliger, minder belastend voor het milieu, goedkoper in beheer en onderhoud en makkelijker te bedienen.

Stand van zaken

Aannemer GMB en onderaannemers Beenen / Machinefabriek Emmen hebben  de klus op tijd geklaard: de beide elektromotoren van boezemgemaal Spaardam zijn volgens planning per 1 september opgeleverd. Dit betekent dat per 1 september het gemaal weer op volledige capaciteit kan draaien. Hierdoor kan  Rijnland met vertrouwen de natte herfst en winter tegemoet zien. Dit is met recht een huzarenstukje, want Rijnland had de aannemer slechts 4 maanden de tijd gegeven - tussen 1 mei en 1 september - om dit werk uit te voeren. Dit is gelukt dankzij een optimale samenwerking tussen GMB, onderaannemers, directievoering Antea en de Rijnlanders op de werkvloer. Hert project is echter nog niet afgerond. Beide motoren kunnen vanaf nu handmatig worden bediend. In de periode van september tot december wordt de procesautomatisering vervangen, zodat  het gemaal daarna ook op afstand bestuurd kan worden. Ten slotte worden er ook bouwkundige werkzaamheden uitgevoerd, zoals het herstel van wanden en vloeren en het uitvoeren van schilderwerk. De feestelijke openingshandeling verwachten we in het voorjaar van 2018.    

De monumentale schepraderen en het gebouw blijven verder intact. De dieselaandrijvingen zelf hadden geen monumentale waarde, want deze dateren uit de jaren ’90. De motoren en tandwielkast zijn in de zomerperiode via het dak in- en uitgehesen; hiervan vindt u een film op deze site. 

Gemalen

Met gemalen zorgen we ervoor dat het water in ons gebied op peil blijft. Bij te veel water wordt het overtollige water vanuit de polders uitgemalen naar de boezem. Vanuit daar wordt het water afgevoerd: in het noorden van Rijnland, bij Spaarndam en Halfweg wordt het water afgevoerd naar het Noordzeekanaal.

3D impressie boezemgemaal Spaarndam

3D impressie boezemgemaal Spaarndam 2