Leendert de Boerspolder

Kansen pakken door ontstaan unieke situatie

De dijkbezwijkproef is afgerond en het laatste stukje polder is ingericht. In het voorjaar zijn er wilgen geplant aan de kant van de Ringvaart. De wilgentakken worden o.a. gebruikt om de golfbrekers in stand te houden. Op de plek waar de dijk bezweek is de opening kleiner gemaakt en een vlotterbrug geplaats. De Leendert de Boerspolder is een natuurgebied die vanaf januari 2017 in beheer wordt overgedragen aan Stichting Jacobus Hanepoel.

Monitoring

De waterkwaliteit verdient de nodige aandacht en wordt daarom maandelijks onderzocht. Als de waterkwaliteit slechter wordt dan het niveau van de Kagerplassen treft Rijnland maatregelen om de kwaliteit te verbeteren. Het monitoringspunt ligt het midden van de polder.

.

Leendert de Boerspolder gevuld met water

Waarom wordt dit project uitgevoerd?

Om te voldoen aan de bergingsrekening­courant (BRC) moet er meer boezemwater gecreëerd worden. Met de BRC houdt Rijnland bij hoeveel boezemwater in diverse Rijnlandse projecten gedempt wordt en hoeveel er gecompenseerd moet worden. Het boezemwatersysteem (het hoofdwatersysteem) mag namelijk niet verslechteren. Door de Leendert de Boerspolder onder water te zetten, krijgt de BRC een positief saldo en kunnen projecten waarin geen andere oplossing is dan een stuk water te dempen, doorgaan.

De Leendert de Boerspolder was een klein eiland van zes hectare in de Kagerplassen, ten zuiden van de Haarlemmermeerpolder. De polder leende zich perfect om onder water gezet te worden. Ten eerste omdat er dan voldoende water wordt gecompenseerd. Ten tweede omdat er in de planning stond dat er meerdere onderhoudswerkzaamheden moesten plaatsvinden om deze polder droog te houden. Deze werkzaamheden zijn nu niet meer nodig wat uiteindelijk weer scheelt in de onderhoudskosten. Verder krijgt de natuur meer de ruimte in de nieuwe inrichting van deze polder.

Waarom meer ruimte voor de natuur?

Rijnland wil de natuur de ruimte geven om zich verder op eigen kracht te ontwikkelen. Samen met de stichting “Jacobus Natuurgebied de Hanepoel” heeft Rijnland een plan ontwikkeld om deze natuurlijke inrichting te verwezenlijken. Eén van de bijzondere kenmerken aan de inrichting van het gebied is het creëren van een vissenhabitat voor snoek. In de polder wordt namelijk een moerasgedeelte aangelegd waardoor er veel ondiepe plaatsen ontstaan waar de snoek graag hun eitjes in leggen. Door middel van deze natuurlijke inrichting kan Rijnland verschillende Kaderrichtlijn Water (KRW)-doelstellingen behalen. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond gaat stichting “Jacobus Natuurgebied de Hanepoel” het gebied beheren. Het beheerplan is aan de rechterzijde van deze pagina te vinden.

 

 Hanepoel

Ongeveer zo kan de natuur in het nieuw ingerichte gebied eruit komen te zien.

Wat is er bijzonder aan dit project?

Het onder water zetten van een polder is voor een waterschap geen dagelijkse kost. Omdat dit niet vaak voorkomt brengt dit unieke kansen met zich mee om van te leren. In samenwerking met STOWA, de onderzoekstichting van de waterschappen, laat Rijnland in eind september/begin oktober 2015 een kade van deze polder gecontroleerd bezwijken. Door de kade daadwerkelijk te laten bezwijken, word de theorie over de sterkte van veenkades aan de praktijk getoetst. Aannames die nu gebruikt worden bij het berekenen of kades stevig genoeg zijn, kunnen hiermee aangescherpt worden. Verwacht wordt dat de kades minder snel worden afgekeurd en dat er kosten gespaard kunnen worden zonder dat de veiligheid in het geding komt.

het plaatsen van speciale meetapparatuur

Als eigenaar van het gebied stelt Rijnland de kade van de Leendert de Boerspolder beschikbaar voor medeoverheden en kennisinstituten om meer kennis op te doen over het gedrag van veendijken. Daarnaast krijgen marktpartijen bij deze dijkproef de kans om hun meetapparatuur te testen en verbeteren. Op deze manier zorgt Rijnland er voor dat alle andere betrokken partijen zich kunnen ontwikkelen en er in de toekomst nog beter voor droge voeten gezorgd kan worden.

Waar vind ik meer informatie over de dijkproef?

Op de website van de Stowa is meer informatie te vinden over de dijkproef.

Planning

Op 6 april jl. was het Leendert de Boerspolder symposium. Meer informatie hierover zie http://www.leendertdeboerspolder.stowa.nl/.

Naar verwachting zijn de resultaten van de dijkbezwijkproef medio juni bekend.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Leendert de Boerspolder, neem contact op met Rijnland via telefoonnummer (071) 306 3063 of via info@rijnland.net.