Bovenlanden Aalsmeer

We maken het water nog schoner en gezonder

De ecologische waterkwaliteit in de Bovenlanden Aalsmeer kan beter: er zijn te weinig waterplanten en te weinig in het water levende kleine dieren, zoals slakken, libellen- en muggenlarven en kokerjuffers. Daarom gaan we er aan de slag. In de periode 2016-2021 onderzoeken we welke maatregelen we kunnen nemen en welke het meest positieve effect hebben. En we voeren de maatregelen uit. Zodat op termijn de ecologische waterkwaliteit verbetert.

Waar gaan we aan de slag en waarom?

De Bovenlanden Aalsmeer vormen een watergebied in de Ringvaart, lopend van de Westeinderplassen in Aalsmeer tot aan de Nieuwe Meer in Amsterdam. De Bovenlanden zijn belangrijk voor het bergen van water, ook vindt recreatie plaats. Het gebied is van cultuurhistorische waarde door de structuur van petsloten (langgerekte stroken water) en legakkers (smalle stroken land, naast de petgaten). De Bovenlanden maken deel uit van de Provinciale Groene As

De hoeveelheid vis in het water is op orde en de aanwezigheid van algen is beperkt. Toch kan de ecologische waterkwaliteit* in de Bovenlanden beter: er zijn te weinig waterplanten en te weinig in het water levende kleine dieren, zoals slakken, libellen- en muggenlarven en kokerjuffers. Zij vormen de belangrijkste voedselbron voor dieren als vissen en kikkers. 

* Een goede ecologische waterkwaliteit houdt in dat de leefomgeving voor waterdieren en -planten zo prettig mogelijk is. Ook houdt het in dat het aantal waterdieren en -planten in evenwicht is, en dat er genoeg variatie is in de verschillende dier- en plantsoorten. 

Wat gaan we doen?

Er zijn nog geen concrete maatregelen uitgewerkt voor de Bovenlanden Aalsmeer. Om het aantal in het water levende kleine dieren te vergroten, kunnen natuurvriendelijke overs gerealiseerd worden. Deze oevers hebben een gelei­delijke overgang van water naar land. Dat geeft dieren en planten alle ruimte, zodat een rijk en gevarieerd leven ontstaat. Daarnaast denken we aan behoud en beheer van reeds bestaande oevers. 

Wat is de planning?

De planning is nog niet bekend. 

Wat merkt u ervan?

Omdat we de maatregelen nog moeten uitwerken, is onduidelijk wat de effecten ervan zijn op het gebruik van de plas en op de omgeving. 

Waar vindt u meer informatie?

Heeft u vragen over de Bovenlanden Aalsmeer, neem dan contact op met ons Klant Contact Team via telefoonnummer (071) 306 35 35.