Natuurlijker waterpeil

Maatregelen voor schoner en helder water

Maatregelen voor schoner en helder water

Rijnland wil een natuurlijker peilbeheer instellen. Om dit te kunnen doen, willen we eerst meer weten over het huidige waterpeil. Het waterpeil in de Reeuwijkse Plassen schommelt continu. Hoeveel het oppervlaktewater nu precies schommelt, meten we op vier punten in het gebied. Maar we willen ook graag weten wat voor effect deze schommelingen in het oppervlaktewater hebben op het grondwaterpeil. Om daar achter te komen, meten we met een tiental inwoners uit het gebied dagelijks het grondwaterpeil in hun perceel en regelmatig het peil van het oppervlaktewater in de buurt.

Waarom natuurlijker waterpeil

Voor de Reeuwijkse Plassen is een gewenst waterpeil afgesproken: 2,24 meter beneden NAP. Om het afgesproken waterpeil te handhaven, moeten we bij droogte fosfaatrijk water uit de omliggende polder inlaten. Fosfaten zijn voedingsstoffen voor algen. Door het inlaten van dit fosfaatrijke water kunnen algen hard gaan groeien, waardoor het water in de plassen troebel wordt. Als het regent, moeten we het schone regenwater, dat goed is voor de waterkwaliteit, juist wegpompen om het juiste waterpeil te handhaven. Als het waterpeil meer mag schommelen, en we dus geen fosfaatrijk water hoeven in te laten en schoon regenwater moeten wegpompen, is dit beter voor de waterkwaliteit. Dat noemen we een natuurlijker peilbeheer.

Nieuw peilbesluit

Het huidige waterpeil is vastgelegd in een peilbesluit voor de Reeuwijkse Plassen. Om een natuurlijker waterpeil in te kunnen stellen, bereiden we een nieuw peilbesluit voor. Daarvoor moeten we echter eerst onderzoeken wat er nu eigenlijk precies gebeurt met het peil en wat we kunnen veranderen. De metingen van de inwoners uit het gebied vormen hiervoor de basis.

Hoe meten we?

Doorgeven van het waterpeilBij de inwoners die met ons mee meten, hebben we één of meer peilbuizen voor het meten van het grondwaterpeil op het perceel geplaatst. Waar nodig plaatsen we ook een peilschaal voor het meten van het oppervlaktewaterpeil. De deelnemers meten een jaar lang zoveel mogelijk iedere dag de waterstand in de peilbuizen en geven dat aan ons door. Naast deze metingen, staan er ook automatische loggers in het gebied. Zo kunnen we de dynamiek van het waterpeil goed in kaart brengen.

De deelnemers doen dit met een speciale app op hun smartphone. Daarmee kunnen zij het waterpeil aflezen op een peilschaal of met geluid meten in de peilbuis. Zij maken een foto of geluidsmeting met de app en Rijnland krijgt de meting direct binnen. De deelnemer krijgt daarop een berichtje terug met een bevestiging van de meting. De deelnemers wonen verspreid in het hele gebied. Zo krijgen we een duidelijk beeld van het effect van de schommelingen in het oppervlaktewater op het grondwaterpeil. 

Inzicht in de metingen

Sinds het eind van 2014 zijn we begonnen met meten. De automatische loggers meten continu en de deelnemers aan de proef meten regelmatig de (grond)waterstand. In de interactieve viewer kunt uw de gemeten (grond)waterstanden bekijken.

Planning

Begin 2015 zijn we gestart met het gezamenlijk meten van het waterpeil. Dit doen we een jaar lang. Na een jaar hebben we een duidelijk beeld van het effect van de schommelingen in het oppervlaktewater op het grondwaterpeil. Vervolgens bepalen we de effecten op de verschillende belangen in en rond de Reeuwijkse Plassen. Welk effect heeft een voorgenomen verandering op bijvoorbeeld vegetatie, funderingen, recreatie? Daarna kunnen we bekijken hoe veel het waterpeil in de plassen mag gaan variëren. Aan de hand van deze informatie gaat Rijnland een nieuw peilbesluit voor de Reeuwijkse Plassen opstellen. 

Meer informatie?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan rechts op deze pagina aan voor ontvangst van de digitale nieuwsbrief. Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over de werkzaamheden in het Reeuwijkse plassengebied? Neem dan contact op met Rijnland via telefoonnummer (071) 306 30 41 of via reeuwijkseplassen@rijnland.net.