Actuele meldingen sluizen, bruggen etc

Hier vindt u onze actuele meldingen over defecte en/of gestremde sluizen, bruggen of vaarwegen etc

Werkzaamheden bruggen Nieuwkoop

In verband met diverse conserveringswerkzaamheden aan de beweegbare bruggen in de gemeente Nieuwkoop zullen in de maanden november 2019  tot en met januari 2020 de volgende stremmingen op de Leidsevaart te Ter Aar  plaats vinden:

Grote Brug Langeraar

11 november 2019 – 29 november 2019

Paradijsbrug Ter Aar

9 december 2019 -24 januari 2020 ( Tijdens 2 weken kerstvakantie vinden er geen werkzaamheden plaats)

kaart ligging bruggen

***********************************************************************************************

Ziendesluis Zwammerdam gesloten 1-10  t/m  31-3

 In verband met de werkzaamheden aan de Ziendebrug te Zwammerdam door de provincie en de stremming die hier uit voort kom zijn wij genoodzaakt  de Ziendesluis vanaf 1 oktober a.s. te sluiten. Vanaf 1 november t/m 31 maart is de sluis op verzoek* doorvaarbaar.

***********************************************************************************************

Kock van Leeuwensluis te Gouda

Met ingang van 17 oktober wordt de sluis gerenoveerd. 

De sluis is het hele winterseizoen gesloten. 

***********************************************************************************************

Onderhoud verschillende bruggen

Wegens onderhoudswerkzaamheden aan een drietal bruggen van de Rijksweg A44, zullen volgens onderstaand schema in de maanden oktober en november een beperkte stremming plaats vinden.

Het betreft de bruggen over respectievelijk:

  • Het Oegstgeester kanaal te Oegstgeest (3 dagen rond 11 november 2019);
  • De Dinsdagse watering te Sassenheim (slechts voor vergunninghouders) (1 dag rond 11 november 2019);
  • De Zandsloot te Warmond (10 dagen rond 14 oktober 2019).