De (historische) staat van de Nederlandse delta

Vanaf de elfde eeuw groeide de benedenloop van de Rijn en Maas uit tot een van de sterkst verstedelijkte regio’s van Europa. Het gebied was vernuftig vormgegeven door dijken, dammen en kanalen, die zorgden voor eenheid maar de bevolking ook verdeelden. In Staat van de delta – Waterwerken, stadsontwikkeling en natievorming in Nederland (Uitgeverij VanTilt, 2016) gaat TU Delft-hoogleraar Stedenbouwkunde Han Meyer uitvoerig in op het ontstaan van de verstedelijkte Nederlandse rivierendelta. De term ‘staat’ in de boektitel refereert zowel aan de toestand in en ontwikkeling van de deltaregio’s, als aan de veranderende rol van de overheid in de ontwikkeling van deze gebieden.

Lees het hele artikel op de website van historiek.net.