Kwijtschelding toenemend probleem bij waterschappen

Het kwijtschelden van waterschapsbelasting blijkt voor een aantal waterschappen een probleem te worden. Het aantal huishoudens met recht op kwijtschelding neemt toe en daarmee ook het effect op de tarieven van de zuiveringsheffing en de ingezetenenheffing.

Dat blijkt uit onderzoek van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel, CAB. De commissie onderzoekt in opdracht van de Unie van Waterschappen of het huidige belastingstelsel van de waterschappen op de middellange termijn houdbaar is. En in hoeverre de verdeling in dat belastingstelsel wel ‘zo goed, eerlijk, rechtvaardig en logisch mogelijk is.’

Lees het hele artikel op de website van Binnenlands Bestuur.