Nieuw geteste rekenregel geeft accurate voorspelling stabiliteit waterkeringen

Op woensdag 6 april 2016 vond in Burgers’ Zoo in Arnhem een symposium plaats over de dijkbezwijkproef die in oktober 2015 werd uitgevoerd in de Leendert de Boerspolder. De proef met een kleidijk op veen bood onderzoekers een unieke kans meer te weten te komen over de werkelijke sterkte van dit soort dijken. Bovendien kon de betrouwbaarheid worden getoetst van een nieuw opgestelde rekenregel voor het bepalen van de stabiliteit van regionale keringen.

Lees het hele bericht op de website van STOWA.