Nieuw pakket maatregelen tegen wateroverlast Zwanenburg

Bovenop het pakket maatregelen tegen wateroverlast in Zwanenburg waarmee het college van burgemeester en wethouders eerder kwam, komt nu een nieuw pakket blijkens de nota ‘Uitvoering maatregelen overlast Zwanenburg’.

De belangrijkste oorzaken van de wateroverlast zijn de verhardingen in tuinen, het dempen van greppels en sloten in combinatie met het lokaal verzakken van de bodem. Als het hard regent, stroomt het water over de verharding en percelen naar het laagste punt.

Lees het hele bericht op de website van Dichtbij.
(3 februari 2016)