Omvang van extreme neerslaggebeurtenissen neemt 10% toe

Dat blijkt uit de nieuwste klimaatscenario's van het KNMI die STOWA heeft laten verwerken tot nieuwe neerslagstatistieken. ‘Vanuit de praktijk hadden wij al het gevoel dat de statistiek voor de extreme neerslag niet voldeed,’ zegt Dolf Kern van hoogheemraadschap Rijnland. ‘Wij hebben daarom aangedrongen op, maar ook actief bijgedragen aan het traject van de actualisatie van de neerslagsystematiek. Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat een deel van de klimaatverandering al heeft plaats gevonden. Zo is het kans op dagen met meer dan 30 mm neerslag met 50 procent toegenomen.’

‘Wij hebben daarom aangedrongen op, maar ook actief bijgedragen aan het traject van de actualisatie van de neerslagsystematiek. Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat een deel van de klimaatverandering al heeft plaats gevonden. Zo is het kans op dagen met meer dan 30 mm neerslag met 50 procent toegenomen.’

Lees het hele bericht op de website van STOWA.