Waterketen: nieuwe afspraken vanwege Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet vervallen algemene regels over lozen in oppervlaktewater, in het riool en in de bodem. Het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen en de Vewin willen samen onderzoeken welke mogelijke nieuwe afspraken in dit kader nodig zijn.

Lees het hele bericht op de website van de Unie van Waterschappen.