Waterschappen: bouw meer hoosbui-proof

Klimaatbestendig bouwen oplossing voor wateroverlast

Klimaatbestendig bouwen oplossing voor wateroverlast

Om grote economische schade en wateroverlast te voorkomen, moet klimaatbestendig bouwen verplicht worden. Die oproep doet de Unie van Waterschappen, mede naar aanleiding van de hoosbuien de afgelopen weken. Die leidden in veel plaatsen tot ondergelopen straten en afgesloten wegen.

Bij de bouw van nieuwe wijken en de herstructurering van bestaande buurten moeten bouwers en gemeenten verplicht rekening houden met extreme hoosbuien. Dat gebeurt nu onvoldoende, waardoor Nederland erg kwetsbaar is, onder meer wat betreft infrastructuur, aldus voorzitter Hans Oosters. 

Lees het hele bericht op de website van de NOS.