Groepstraject waterschappen medewerkersonderzoek 2016

13 organisaties in de sector waterschappen trokken dit voorjaar weer gezamenlijk op bij de uitvoering van een medewerkersonderzoek. Samen met het A&O-fonds Waterschappen en Effectory/InternetSpiegel hebben zij een vragenlijst op maat samengesteld, gericht op goed en modern werkgever- en werknemerschap. Het groepstraject zorgt ervoor dat de waterschappen van elkaar kunnen leren. De organisaties wisselen best practises met elkaar uit, met het doel om de gehele sector naar een hoger niveau te tillen.

Deelnemers

De deelnemers aan het groepstraject 2016 zijn: Rivierenland, Hollands Noorderkwartier, Schieland en de Krimpenerwaard, Brabantse Delta, De Dommel, Aa en Maas, Scheldestromen, Unie van Waterschappen, Het Waterschapshuis, Delfland, Rijnland, Vechtstromen en Zuiderzeeland. Deze organisaties vormen samen circa 50% van de waterschapssector. Van alle medewerkers bij deze organisaties, ruim 5.700, heeft 82,9% aan het onderzoek deelgenomen. Een mooie score, aangezien de gemiddelde respons binnen de sector Openbaar Bestuur en Veiligheid 74,6% bedraagt.

Mooie resultaten

Het werkplezier van de medewerkers bij de deelnemende organisaties scoort, evenals in 2014, een 7,4. Dit is hoger dan het gemiddelde binnen de sector Openbaar Bestuur en Veiligheid (een 7,0). Veel andere scores zijn verbeterd vergeleken met het vorige onderzoek, waaronder de score op resultaatgerichtheid. Thera van Heuveln (Consultant Effectory/InternetSpiegel): “Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen. Na het groepstraject in 2014 is resultaatgerichtheid als belangrijk aandachtspunt naar voren gekomen. De betrokken waterschappen zijn hier twee jaar lang mee aan de slag gegaan. Het geeft veel voldoening om te zien dat de actieplannen hun vruchten hebben afgeworpen.”

Genoeg werk aan de winkel

Maar natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. Een aantal thema’s verdienen in de sector de komende jaren in elk geval aandacht: werkdruk, samenwerking en beloning. Dit blijkt uit een open vragen waar medewerkers hebben aangeven wat volgens hen prioriteit heeft. Ook is gevraagd naar verbetermogelijkheden en wat ze zelf hierin kunnen bijdragen. Van Heuveln: “Medewerkers geven aan dat ze met meer werk zitten dan een paar jaar geleden. Dit is belangrijk omdat het veel invloed heeft op het werkplezier. Ook beloning is een thema dat speelt. Dit zit hem niet alleen in de geldelijke beloning, maar ook in de werking van het huidige belonings- en beoordelingssysteem.”

Rapporten

Alle deelnemende organisaties hebben naast hun eigen rapportage ook een benchmarkrapportage ontvangen. Hierin zijn alle resultaten van de 13 organisaties naast elkaar gezet, zodat organisaties van elkaar kunnen zien op welke thema’s ze van elkaar kunnen leren. Daarnaast zijn er twee rapportages met de resultaten van alle 13 organisaties samen: een korte versie en een uitgebreide versie. Daarin is een vergelijking opgenomen met de sector Openbaar bestuur en Veiligheid. Deze twee rapportages zijn hieronder te downloaden.

Vervolg

Alle deelnemers gaan nu zelf aan de slag met de resultaten binnen hun eigen organisatie. Het A&O-fonds Waterschappen faciliteert het komend jaar deze groep met het ophalen en delen van de ervaringen en best practices. Effectory organiseert daarnaast in oktober 2016 wederom het jaarlijkse Beste Werkgevers Event, waar de hoogst scorende organisaties bekend worden gemaakt. Door de goede resultaten maken organisaties in de sector waterschappen kans op nominering voor deze prijzen. Het volgende groepstraject voor een medewerkersonderzoek bij de waterschappen staat op de planning voor het voorjaar van 2019. Het A&O-fonds zal dit groepstraject dan wederom coördineren.

Bekijk de rapportages op de website van A&O Waterschappen.