Website onkruidvergaat.nl gelanceerd

In 2016 is de website onkruidvergaat.nl gelanceerd. Op de website is informatie te vinden over chemievrij beheer van verhardingen, groen en sportvelden. Met de website willen het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Unie van Waterschappen en NCO de kennis over niet-chemische bestrijdingen verspreiden en zo vervuiling van water en bodem tegengaan.

Lees meer op de website van de Unie van Waterschappen