Flinke baggerwerkzaamheden in Zoeterwoude Dorp

Tot en met september volgend jaar gaat de gemeente flink aan de slag met baggerwerkzaamheden in de bebouwde kom van Zoeterwoude-Dorp.

[..] Het gemeentelijke water wordt volgens een tienjarenplan gebaggerd om te blijven voldoen aan de (keur)afmetingen, zoals voorgeschreven door het hoogheemraadschap van Rijnland. Zo kan het teveel aan water bij regenval snel afgevoerd worden.

Lees het hele bericht op de website van Unity.nu