Handen ineen voor onderzoek vismigratie Noordzeekanaal

Acht regionale partners onderzoeken de komende jaren gezamenlijk de migratie van trek- en standvissen in en rondom het Noordzeekanaal. Gemalen, stuwen, dammen en sluizen vormen een barrière voor vissen, waardoor het bereiken van geschikte leefgebieden vaak onmogelijk is.

Lees het hele artikel op de website van Rijkswaterstaat