Het nieuwe gereedschap van de waterbeheerder

Waterkennis, ICT en big data geven waterbeheerder meer grip op klimaatonzekerheden. Het waterbeheer is op nieuw terrein beland. Door klimaatverandering verschuiven de weerpatronen, nemen extremiteiten toe en gaan lessen uit het verleden vaak niet meer op. Nu al vallen hoosbuien die we pas tegen 2050 hadden verwacht. De waterbeheerders zijn volop bezig hun kwetsbaarheden in kaart te brengen. Tegelijkertijd hebben ze meer gegevens dan ooit ter beschikking en maken ICT- en big data toepassingen het waterbeheer veel slimmer. Hoe de digitale revolutie houvast geeft in tijden van onzekerheid.

“Waar we vroeger een weerbericht hadden en ons ‘molenaarsgevoel’, kunnen we nu modellen draaien met heel veel gegevens en parameters, zoals een pluim met 50 varianten van een weersvoorspelling. Zo kun je bijvoorbeeld anticiperen op een bui van 30 millimeter: kun je die aan of moet je maatregelen gaan nemen?”, zegt René van der Zwan van het hoogheemraadschap van Rijnland. Slimme ICT-toepassingen zijn volgens hem nu vaste onderdelen van de ‘gereedschapskist’ van de waterbeheerder.

Lees het artikel op de website van Hydrologic.