Sustainable solution for water management

De Nederlandse aanpak van het waterbeheer om te komen tot een duurzame samenleving vanuit de waterketen. Geschreven door Marcel de Ruijter van de Unie van Waterschappen en Johan Remijn van het hoogheemraadschap van Rijnland en gepubliceerd in het Roemeense tijdschrift Romaqua.

Lees het hele artikel (engels)