Bee Deal in Boskoop ondertekend

Ketenpartijen hebben in Boskoop de Bee Dael ondertekend waarmee ze de leefomgeving voor bijen wil verbeteren. De partijen die ondertekenden zijn het hoogheemraadschap van Rijnland, Gemeente Alphen aan den Rijn, Greenport Boskoop (namens de boomkwekers) en Bureau Watersnip.

De partijen hebben afspraken gemaakt om samen de leefomgeving van bijen te verbeteren. Doel van de Bee Deal is dat het voedselaanbod, de nestgelegenheid en de leefomgeving voor honing- en wilde bijen in en rondom Boskoop wordt verbeterd. Het adviesbureau CLM heeft een groot aantal partijen samen gebracht in het ketenproject Bee Deals. 

Lees het hele artikel op de website van Sierteeltnet.nl.