Dijkdoorbraak ligt op de loer

De dijk bij het Boezemgemaal is al in 2010 afgekeurd, waardoor een dijkdoorbraak op de loer ligt. “Dit is een groot risico, vooral voor de wijk Korte Akkeren,” aldus Weijers. “We kunnen dus niet meer jaren wachten en moeten in de winter van 2016 beginnen met stabiliseren. Afgelopen week werden de definitieve plannen rond de dijkversterking gepresenteerd.

Eind volgend jaar begint het hoogheemraadschap van Rijnland met de dijkversterking langs de Hollandsche IJssel. Vanaf het Weidebloemkwartier tot aan begraafplaats IJsselhof wordt de dijk aangepakt. Ten opzichte van de eerdere plannen zijn er na onderzoek wijzigingen in de plannen aangebracht. Zo is de dijkversterking rond de watertoren en Croda niet noodzakelijk en daardoor uit het plan geschrapt. “Uit onderzoek is gebleken dat de dijk rond de watertoren voldoende stabiel is. Door het ‘hoog voorland’ is de kans op een dijkdoorbraak erg gering,” stelde Henk Weijers van Rijnland tijdens de presentatie. “Er moet nog verder onderzoek plaatsvinden, maar voorlopig is het plaatsen van damwanden rond de watertoren uitgesteld.”

Lees het hele bericht op de website van Goudse Post.