In gesprek met Johan Oosterbaan, adviseur waterkwaliteit bij hoogheemraadschap Rijnland

In 2010 ondertekende de Unie van Waterschappen een klimaatakkoord met het Rijk. Hierin staat onder meer dat de waterschappen minimaal 40% duurzame energie zullen produceren in 2020. Ook Rijnland staat voor een ambitieuze opgave.

In een interview bespreekt Inkoop Innovatie Urgent met Johan Oosterbaan, adviseur waterkwaliteit bij het hoogheemraadschap van Rijnland, de mogelijkheden van Blue Energy. Met een Blue Energy-centrale wordt elektriciteit gewonnen uit het verschil in zoutgehalte tussen twee verschillende bronnen van water. Een Blue Energy Centrale zou ca. 17% van het energieverbruik van het hoogheemraadschap kunnen dekken.

Lees het hele interview op de website van Inkoop Innovatie Urgent.