Onderzoek diergeneesmiddelen en waterkwaliteit

Adviesbureau CLM gaat de risico's in kaart brengen van restanten van diergeneesmiddelen die via urine en mest worden uitgescheiden en zo in het grond- en oppervlaktewater terecht kunnen komen. CLM doet dat onderzoek in opdracht van STOWA, provincie Noord-Brabant, VEWIN, hoogheemraadschap van Rijnland, wetterskip Fryslân en de waterschappen Aa & Maas, Brabantse Delta en de Dommel.

Lees het hele bericht op de website van Melkvee.nl