Rijnland en gemeente Haarlemmermeer werken aan een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem

We wonen, werken en leven met z’n allen zo’n vijf meter onder zeeniveau. Daardoor heeft de Haarlemmermeer eerder te kampen met wateroverlast dan de meeste delen van Nederland. Om het water de baas te blijven, werken Rijnland en de gemeente Haarlemmermeer aan een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem.

Op die manier willen ze voorkomen dat er een watertekort ontstaat (want zoet water wordt schaarser), zorgen voor schoon water (verbeteren waterkwaliteit) en voor droge voeten (wateroverlast voorkomen). Ook de verwerking van afvalwater gaat via een duurzaam en klimaatbestendig rioolsysteem. 

De Waterkrant (pdf, 1.9 MB) (pdf, 2 Mb) geeft de belangrijkste zaken daarvan weer die zijn opgenomen in het waterplan (de Strategische Samenwerkingsagenda Haarlemmermeer-Rijnland 2015-2030). U leest hier meer over de verbreding van sloten, betere doorstroming van water, waterberging, invoeren van flexibele waterpeilen, bouwen zonder kruipruimtes, waterkwaliteit verbeteren, vervangen van het riool en de aanleg van drainage, baggeren, anders omgaan met regen- en afvalwater en natuurvriendelijke oevers. Wilt u weten wat er de komende jaren gaat gebeuren in de verschillende kernen? Neem dan een kijkje op https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuws/haarlemmermeer-water-de-baas