Waterschappen: zorgen over meststoffen in afvalwater

Het nieuwe mestbeleid zorgt voor een groeiend aantal vergunningen om afvalwater van mestverwerkingsinstallaties (mvi’s) te lozen op rivieren, beken of riolering. Daardoor komen er steeds meer en risicovolle stoffen zoals antibiotica, antibioticaresistente bacteriën en hormoonstoffen in de Nederlandse wateren.

Het nieuwe mestbeleid zorgt voor een groeiend aantal vergunningen om afvalwater van mestverwerkingsinstallaties (mvi’s) te lozen op rivieren, beken of riolering. Daardoor komen er steeds meer en risicovolle stoffen zoals antibiotica, antibioticaresistente bacteriën en hormoonstoffen in de Nederlandse wateren. Dat stellen zes waterschappen in Zuid- en Oost-Nederland. Ze vragen het rijk om te zorgen voor eenduidig beleid bij het afgeven van lozingsvergunningen.

Lees het hele bericht op Binnenlands Bestuur.