Werken aan water in het Zaanse Rietveld

Het hoogheemraadschap van Rijnland en Staatsbosbeheer trekken samen op om waterhuishouding te verbeteren

Het hoogheemraadschap van Rijnland en Staatsbosbeheer trekken samen op om waterhuishouding te verbeteren

In natuurgebied het Zaanse Rietveld voert het hoogheemraadschap van Rijnland in samenwerking met Staatsbosbeheer werkzaamheden uit om de waterhuishouding te verbeteren. Aanleiding voor het hoogheemraadschap van Rijnland is de noodzaak voor een betere afwatering van de polders achter het Zaanse Rietveld. Deze gelegenheid hebben beide organisaties aangepakt om direct de verbetering van de waterhuishouding van het natuurgebied mee te nemen.

Werkzaamheden

Bij de inrichting van het gebied was de verwachting dat het regenwater voldoende was om het natuurgebied nat te houden, maar dit blijkt niet het geval. Staatsbosbeheer krijgt het beheer over de stuw, zodat optimaal water vast kan worden gehouden en in droge tijden water uit de polder kan worden binnengelaten. Een sloot parallel aan het spoor wordt verbreed om de afwatering van de achterliggende Nessepolder te verbeteren. Het grond dat vrijkomt bij de verbreding wordt gebruikt om enkele percelen rondom het gebied op te hogen. De werkzaamheden worden vanaf half september uitgevoerd en kunnen voor overlast zorgen. Zo zijn er machines aan het werk in het gebied en worden paden tijdelijk afgesloten.

Meteen doorpakken

Nu er in het gebied gewerkt gaat worden, pakken Staatsbosbeheer en Rijnland ook gelijk wat kleinere klussen op om het lokale waterbeheer te verbeteren. Zo wordt de waterdoorlaat naar de plas verbeterd en er komen in het gebied extra natuurvriendelijke oevers met een geleidelijke helling. Grond dat hierbij vrijkomt wordt gebruikt om dammen met duikers te maken zodat de grote grazers in het gebied, de Schotse Hooglanders, op meer percelen kunnen grazen. Enkele percelen die bij de inrichting waren afgegraven om moeras te laten ontwikkelen, zijn te droog gebleven. Deze percelen worden nu dieper uitgegraven, zodat een mooie plas-dras situatie kan ontstaan en meer water kan worden vastgehouden. Ook komt er een extra waterplas in het Zaanse Rietveld. Deze extra plas is mogelijk gemaakt met de opbrengsten van de Rotary Run in Alphen aan den Rijn.

Beter voor de natuur én de recreant

De plas komt niet meer helemaal droog te liggen en Staatsbosbeheer kan een natuurlijk verlopend peil gaan invoeren dat in de winter hoger is dan in de zomer. Een natuurlijk verlopend waterpeil past veel beter bij een moerasgebied als het Zaanse Rietveld. Met name vogels en kruiden kunnen profiteren van de verbeterde waterstand. Nadat Staatsbosbeheer en Rijnland klaar zijn met het verbeteren van de waterhuishouding, zal de gemeente Alphen aan den Rijn de wandelpaden opknappen. De inwoners van Alphen kunnen dan straks het hele jaar door genieten van het resultaat van de werkzaamheden.

Grutto's Zaanse rietveld

Bron: Staatsbosbeheer