Blauwalg en botulisme

Waterschappen waarschuwen in verschillende delen van het land voor botulisme en blauwalg. Beide plagen kunnen optreden bij warm weer en vormen een bedreiging voor de gezondheid van mens en dier.

Blauwalg

Om te kijken of er blauwalg of botulisme is aangetroffen in natuurwater in de buurt, is het altijd verstandig www.zwemwater.nl te raadplegen. Voor de smartphone is nu ook een Zwemwater app (Android of iOS) beschikbaar.

Meer informatie over blauwalg

Botulisme

Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging, veroorzaakt door een bacterie die veel voorkomt in water met een laag zuurstofgehalte. De bacterie vermeerdert zich snel bij temperaturen boven 20°C en in dode vissen en watervogels.

Dode dieren melden

Ziet u een dode vis of vogel drijven? Dan is het verstandig dit te melden bij de GGD, gemeente of provincie. Zij zorgen ervoor dat de kadavers zo snel mogelijk worden geruimd om meer besmetting te voorkomen. Drijven er echt heel veel kadavers? Dan kan er meer aan de hand zijn. Doe dan een melding bij het hoogheemraadschap van Rijnland via (071) 306 35 35.

Meer informatie over botulisme