Droogtegevoelige Kades

Het is al lange tijd droog in Nederland en volgens het KNMI blijft dit voorlopig ook zo. Voor (veen)dijken en -kades kan de aanhoudende droogte gevolgen hebben. Er kunnen bijvoorbeeld scheuren en verzakkingen ontstaan.

Inspecties

Het hoogheemraadschap van Rijnland houdt dijken en kades nauwlettend in de gaten. Inspecteurs leggen daarbij kilometers af, vooral over de waterkeringen die bij ons bekend staan als (zeer) droogtegevoelig. Afwijkingen die ze bij hun inspecties tegenkomen, zoals scheuren of natte plekken, noteren ze meteen in een tablet-pc.

Reparaties

Deze gegevens worden doorgestuurd naar het hoofdkantoor om beoordeeld te worden op ernst en reparatie. Het kan zijn dat er direct reparatiewerkzaamheden starten.

Locaties

Wilt u weten waar Rijnland actief is? Raadpleeg dan de overzichtskaart inspecties (pdf, 15.1 MB). U kunt ook bellen met het Klant Contact Team van Rijnland: telefoon (071) 306 35 35.

Natuurlijk willen we tijdens onze inspecties en reparaties zo min mogelijk overlast veroorzaken. Maar het is in het belang van ieders veiligheid dat we dit werk grondig kunnen doen in deze extreme droogteperiode.