Kleinschalige Water Aanvoervoorzieningen (KWA)

De KWA is een stelsel van stuwen, watergangen en gemalen dat in tijden van watertekort zoet water naar West-Nederland aanvoert.

Wat is de KWA?

De KWA is een stelsel van stuwen, watergangen en gemalen dat in tijden van watertekort zoet water naar West-Nederland aanvoert.

Via drie routes vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek bereikt het water het gebied. Het ‘Waterakkoord Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen Midden-Holland’ (KWA) regelt dat bij langdurige droogte de waterschappen van Rijnland, de Stichtse Rijnlanden, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard over zoet water kunnen blijven beschikken.

Waarom gebeurt dit?

Normaal gesproken krijgen de waterschappen voldoende zoet water via de Hollandse IJssel. Als de afvoer van de Rijn beneden de 1100 m3/s komt, kan water vanuit de Noordzee via de Nieuwe Waterweg door gebrek aan tegendruk verder de Hollandse IJssel instromen, soms tot aan Gouda. Dit is het punt waar de inlaat voor Rijnland ligt. Op dat punt is het water lang niet meer zo zout als zeewater. Het is maar iets zouter dan drinkwater. Desondanks is dit zilte water schadelijk voor bepaalde gewassen en planten. Eind jaren tachtig is daarom besloten andere bestaande gemalen en inlaten geschikt te maken om bij dreigende verzilting van de Hollandsche IJssel zoet water van elders aan te voeren: de Kleinschalige WaterAanvoer voorzieningen (KWA).

Wat zijn de KWA-routes?

De KWA transporteert via drie trajecten (zie KWA kaart) zoet water uit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek naar het boezemstelsel van Rijnland.

1. Het eerste traject is via de Leidsche- en Oude Rijn.

Het water wordt hier uit het Amsterdam-Rijnkanaal opgepompt en opgestuwd richting Bodegraven. Speciaal daarvoor zijn aangelegd

  • het gemaal de Aanvoerder en een keersluis in de Leidsche Rijn
  • een spuikoker bij de Haanwijkersluis in Harmelen
  • een spuikoker bij de spuisluis in Bodegraven

2. Het tweede traject is de Lopikerwaardroute.

Vanuit de inlaat bij gemaal De Koekoek komt water uit de Lek binnen. Dit water stroomt door de Lopikerwaard en wordt uiteindelijk door gemaal de Keulevaart uitgemalen op de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Via de inlaat bij Hekendorp op de Enkele Wiericke stroomt het water de Oude Rijn op richting Bodegraven.

3. Het derde traject loopt via het Noordergemaal.

Dit gemaal pompt water uit het Amsterdam-Rijnkanaal, via het Merwedekanaal en de Doorslag naar de gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Dan vindt vervolgens het water zijn weg via de inlaat bij Hekendorp. Zie verder het tweede traject.