Nieuws droogte

Alle nieuwsberichten over de droogte

Extra zoet water voor West-Nederland

18 juli 2018 - Het Rijk en een aantal waterschappen gaan vandaag maatregelen nemen om de dreiging van verzilting in West-Nederland het hoofd te bieden. Oorzaak van het zoetwatertekort is de langdurige droogteperiode in West Europa. Door inzet van de zogeheten Kleinschalige Wateraanvoervoorziening (KWA) wordt zoet water meer bovenstrooms uit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal gehaald. Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt hiervan gebruik. De KWA is in de loop van volgende week volledig operationeel.

Dijkinspectie

Update: Rijnland treft maatregelen vanwege aanhoudende droogte

Bij een neerslagtekort over een lange periode neemt Rijnland maatregelen om het waterpeil op orde te houden, de stabiliteit van kades te waarborgen en voldoende zoet water in het gebied aan te voeren. Welke maatregelen ook echt nodig zijn, is afhankelijk van de weersverwachting, de afvoer van de Rijn en het chloridegehalte (zoutgehalte) in de Hollandsche IJssel. De weersverwachting voor de komende tien dagen laat helaas weinig verandering zien. Het blijft droog en warm, zonder neerslag van betekenis. Om die reden is Rijnland gestart met het treffen van verschillende maatregelen.