Nieuws droogte

Alle nieuwsberichten over de droogte

Rijnland neemt extra maatregelen om verzilting te beperken

8 augustus 2018 - Het hoogheemraadschap van Rijnland neemt extra maatregelen om de verdere verzilting in het verzorgingsgebied zoveel mogelijk te beperken. Door water via een andere route aan te voeren kan Rijnland de Greenport Boskoop voorzien van een betere waterkwaliteit. Een tweede maatregel is het afdammen van de Leidsevaart in Heemstede. Daarmee wordt voorkomen dat het zoutgehalte van het water in de Bollenstreek oploopt. Als gevolg hiervan is de doorgaande recreatievaart op de Leidsevaart vanaf vrijdag 10 augustus - 6.00 uur voorlopig niet meer mogelijk.

Grote Sluis Spaarndam

Om verzilting tegen te gaan: Rijnland beperkt passage sluizen Spaarndam

27 juli 2018 - Om verzilting van het oppervlaktewater en daarmee schade aan natuur en gewassen zo veel mogelijk te voorkomen, wordt de passage van de recreatievaart door de sluizen in Spaarndam beperkt. Dat heeft het hoogheemraadschap van Rijnland besloten. De Kolksluis wordt met ingang van zaterdag gestremd. De Grote Sluis blijft open voor de recreatievaart, totdat het zoutgehalte bij het meetpunt in Krimpen aan den IJssel boven de 250 mg/liter komt. Hierdoor volgt mogelijk binnenkort een stremming voor de recreatievaart. Passage is hierna alleen nog toegestaan voor de beroepsvaart. Zodra een stremmingsdatum bekend is, melden wij dit. Vragen hierover? Bel 071 3063535