Veelgestelde vragen droogte

Q&A's

Bekijk hier de veelgestelde vragen en antwoorden over de droogte.

Wanneer spreken we over droogte?

Er is een droge periode als het neerslag tekort oploopt tot 125 mm in de Haarlemmermeer of 150 mm in heel Rijnland.

Wanneer wordt langdurige droogte een probleem?

Wanneer er onvoldoende zoet water wordt aangevoerd, kan verzilting optreden. Daarnaast kan neerslagtekort leiden tot uitdroging van de kades en instabiliteit. Dit kan scheurvorming of verzakking veroorzaken.

Waarom is droogte gevaarlijk voor de dijken?

Extreme droogte en neerslagtekort leiden tot uitdroging van de kades en instabiliteit. Dit kan scheurvorming of verzakking veroorzaken.

Welke maatregelen zet Rijnland nu in?

Door goed te monitoren en dijken en zeer droogtegevoelige kades te inspecteren houdt Rijnland de situatie in de gaten.

Welke maatregelen zet Rijnland komende dagen in?

De dijken, droogte gevoelige en zeer droogtegevoelige kades worden gemonitord en geïnspecteerd om de status hiervan goed in de gaten te houden. In totaal wordt er 27 kilometer aan dijken en kades geïnspecteerd.

Waarom beregent Rijnland niet?

In het verleden heeft Rijnland ook kades gesproeid. Onze ervaringen waren niet positief.
Nadeel van sproeien is dat het gras extra water krijgt en daardoor gaat groeien, waardoor wellicht nog meer water verdampt.
Het wordt het lastiger om bij hoog gras en kade inspecties scheuren e.d. in de kade terug te vinden. Bovendien moet je heel veel water op een kade spuiten om het neerslagtekort serieus terug te dringen.

Wanneer is de situatie opgelost/onder controle?

Wanneer het neerslagtekort onder de 125 mm zakt.

Als het nu gaat regenen, is het probleem dan opgelost?

Nee, helaas niet. Er sprake van een zodanige droogte dat een regenbui dit niet in één keer oplost

Is er een droogtekaart aanwezig? 

Ja, zie de zomermonitor op onze website https://www.rijnland.net/actueel/zomermonitor

Wat is verzilting?

In de zomer kan door lage Rijnafvoeren de zoutindringing via de Nieuwe Waterweg toenemen en hierdoor kan de Hollandse IJssel verzilt raken. Dan is er sprake van te zout/chloriderijk water. Er moet dan zuiniger worden omgegaan met zoet water. Omdat peilen gehandhaafd worden, gaat dit tijdens droogte soms ten koste van de waterkwaliteit.

Wat is KWA?

Via drie routes vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek bereikt het water het gebied. Het ‘Waterakkoord Klimaatbestendige Wateraanvoervoorzieningen Midden-Holland’ (KWA) regelt dat bij langdurige droogte de hoogheemraadschappen van Rijnland, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard over voldoende zoetwater kunnen blijven beschikken. De KWA is een stelsel van stuwen, watergangen en gemalen dat in tijden van watertekort zoet water naar West-Nederland aanvoert. Alles hierover kunt u vinden op https://www.rijnland.net/actueel/droogte-in-rijnland/veelgestelde-vragen-kwa

Wat moet ik doen als ik schade aan een dijk zie?

Als u schade ziet aan een dijk of kade, dan is Rijnland 24 uur per dag bereikbaar via het meldingennummer 071-306 3535. Medewerkers van Rijnland beoordelen ter plaatse hoe de schade kan worden beperkt en verholpen.

Waar kunnen burgers met vragen terecht?

Vragen kunnen gesteld worden via het Klant Contact Team van Rijnland via telefoonnummer 071-306 3063.