Stremmingen

Gaat u varen? Plan uw route dan van te voren en houdt rekening met eventuele stremmingen. Vanwege aanhoudende droogte zijn dit er meer dan normaal. Wat betreft de Rijnlandse sluizen zijn de Kolk- en Grote Sluis te Spaarndam nog steeds gestremd voor de recreatievaart. Plan uw route via de site van anwb of bijvoorbeeld via de app RiverGuide.

Rijnland neemt extra maatregelen om verzilting te beperken

8 augustus 2018 - Het hoogheemraadschap van Rijnland neemt extra maatregelen om de verdere verzilting in het verzorgingsgebied zoveel mogelijk te beperken. Door water via een andere route aan te voeren kan Rijnland de Greenport Boskoop voorzien van een betere waterkwaliteit. Een tweede maatregel is het afdammen van de Leidsevaart in Heemstede. Daarmee wordt voorkomen dat het zoutgehalte van het water in de Bollenstreek oploopt. Als gevolg hiervan is de doorgaande recreatievaart op de Leidsevaart vanaf vrijdag 10 augustus - 6.00 uur voorlopig niet meer mogelijk.