Nieuws overzicht

Hieronder staan de meest recente nieuwsberichten van Rijnland.

Maandag 2 juli – informatiebijeenkomst Veender- en Lijkerpolder buiten de Bedijking

Het hoogheemraadschap van Rijnland nodigt u als inwoner, belanghebbende en/of grondeigenaar uit voor een informatiebijeenkomst over de Veender- en Lijkerpolder buiten de Bedijking te Kaag en Braassem. Tijdens deze bijeenkomst schetst Rijnland een beeld van het huidige watersysteem en de eventuele wateroverlast. U heeft op dat moment ook de mogelijkheid om uw ervaringen en knelpunten met het huidige watersysteem met ons projectteam te delen. Uw input wordt meegenomen voor een passend nieuw peilbesluit.

Maandag 25 juni - informatiebijeenkomst Watergebiedsplannen Kaag & Braassem

Het hoogheemraadschap van Rijnland nodigt u als inwoner, belanghebbende en/of grondeigenaar uit voor een informatiebijeenkomst over Polder het Noordveen, Kaspolder, Drooggemaakte Veender- en Lijkerpolder, Veenderpolder te Kaag en Braassem. Tijdens deze bijeenkomst schetst Rijnland een beeld van de huidige watersystemen en de eventuele wateroverlast. U heeft op dat moment ook de mogelijkheid om uw ervaringen en knelpunten met het huidige watersysteem met ons projectteam te delen. Uw input wordt meegenomen voor een passend nieuw peilbesluit.