Nieuws overzicht

Hieronder staan de meest recente nieuwsberichten van Rijnland.

Minister en staatssecretaris op werkbezoek in het Groene Hart

Het Groene Hart kampt net als andere veengebieden in Nederland met de negatieve gevolgen van bodemdaling. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat brachten daarom vandaag een werkbezoek aan de regio. Zij lieten zich door ondernemers, inwoners en bestuurders uit het gebied informeren over de problematiek van bodemdaling in de steden en op het platteland. Ook werd met de burgemeesters van Alphen, Gouda (Midden-Holland) en Woerden, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland een regiodeal over bodemdaling besproken.

Aanscherping regelgeving open teelt

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft per 1 januari de regelgeving voor open teelt aangescherpt. Specifiek houdt de aanscherping in dat telers met een open teelt maatregelen moeten nemen om de verwaaiing (drift) van gewasbeschermingsmiddelen naar de omgeving met ten minste 75 procent te verminderen. Ook gelden er bredere teeltvrije zones. Het ministerie wil hiermee zowel de verwaaiing als lozing van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het oppervlaktewater verminderen.