Nieuws overzicht

Hieronder staan de meest recente nieuwsberichten van Rijnland.

Hoogheemraad Von Faber geeft startsein waterkwaliteitsverbetering Bovenlanden

Stichting Bovenlanden Aalsmeer, het hoogheemraadschap van Rijnland, gemeente Aalsmeer en provincie Noord-Holland werken in het watergebied Bovenlanden Aalsmeer samen aan verbetering van de ecologische waterkwaliteit. Op 7 december vierden zij onder andere de symbolische start van de uitvoering van vier projecten, die er voor zorgen dat (water)dieren en -planten meer ruimte krijgen en een rijker en gevarieerder waterleven ontstaat.

18 december - Feestelijke afronding werkzaamheden Geerpolder

Afgelopen jaren hebben het hoogheemraadschap van Rijnland, Staatsbosbeheer en de gemeente Nieuwkoop samen gewerkt aan de verbetering van het watersysteem in de Geerpolder. Hiermee is het watersysteem beter afgestemd op de verschillende behoeften vanuit de landbouw enerzijds en de natuur anderzijds om wateroverlast in de toekomst zo veel mogelijk te kunnen beperken. Daarnaast heeft Staatsbosbeheer het gebied opengesteld voor wandelaars waar zij via het nieuwe laarzenpad kunnen genieten van de natuur.