10 december - informatiebijeenkomst Romolenpolder te Haarlem

Het hoogheemraadschap van Rijnland is bezig met de voorbereiding van een nieuw watergebiedsplan voor de Romolenpolder te Haarlem. Daarom organiseert Rijnland voor de bewoners en belanghebbenden een informatiebijeenkomst.

Rijnland wil graag een beeld krijgen van de werking van het huidige watersysteem, zoals dat door de directe omgeving wordt ervaren. Bewoners en belanghebbenden van de Romolenpolder zijn daarom van harte welkom op maandag 10 december om hun ervaringen met het projectteam te delen. De input van de aanwezigen wordt meegenomen in de afwegingen voor het projectplan.

Datum         maandag 10 december 2018
Locatie        Ontmoetingskerk Schalkwijk, Frankrijklaan 4, 2014 BA Haarlem

Programma
19:15 uur       Inloop
19:30  uur      Welkom en plenaire toelichting polder en traject Watergebiedsplannen van Rijnland
20:00  uur      Vragen en aandachtspunten van de aanwezigen
21:00  uur      Einde bijeenkomst

Aanmelden
In verband met de organisatie, willen wij u vragen om uiterlijk maandag 3 december aan te melen voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar   o.v.v. aanmelden informatiebijeenkomst Romolenpolder.

Oriëntatiekaart

Watergebiedsplannen van Rijnland

De Romolenpolder maakt onderdeel uit van de watergebiedsplannen van het hoogheemraadschap van Rijnland. Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Meer informatie

Kijk op www.rijnland.net/wgpromolenpolder  of stuur een mail naar o.v.v. wgp Romolenpolder of neem contact op met ons Klant Contact Team via telefoonnummer 071- 306 3535.