10 december - inloopbijeenkomst Sotaweg te Kaag en Braassem

Het hoogheemraadschap van Rijnland bereidt op dit moment een watergebiedsplan voor de Gogerpolder in de gemeente Kaag en Braassem voor. Wij verkennen de mogelijkheden om de hoogwatervoorziening langs de Sotaweg, waar uw perceel aan grenst, op te heffen. Daarom organiseert Rijnland een inloopbijeenkomst om hierover met de bewoners in gesprek te gaan.

Doel van de inloopbijeenkomst

Deze inloopbijeenkomst is bedoeld om met u van gedachten te wisselen over de impact van het opheffen van de hoogwatervoorziening. Een hoogwatervoorziening is een peilgebied waarin het peil hoger wordt gehouden, dan in de rest van de polder. Het hoogwatergebied is volgens onze informatie in de jaren ’60 ingesteld de kwekerijen van schoon water te kunnen voorzien. Het is de vraag of deze hoogwatervoorziening nog steeds in deze functie voorziet. Informatie van u als bewoner, grondeigenaar en/of landgebruiker is essentieel voor Rijnland om een goed beeld te vormen van het huidige gebruik van het watersysteem.

Datum                  maandag 10 december 2018
Tijd                       16:00 tot 19:00 uur
Locatie                 Cafe Restaurant Hogenboom, Sotaweg 150 in Roelofarendsveen

Programma
16:00 uur               Inloop en informatiemarkt
19:00  uur              Einde bijeenkomst

Oriëntatiekaart

Watergebiedsplannen van Rijnland

De Gogerpolder maakt onderdeel uit van de watergebiedsplannen van het hoogheemraadschap van Rijnland. Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Meer informatie

Kijk op www.rijnland.net/wgpgogerpolder  of stuur een mail naar  o.v.v. wgp Gogerpolder of neem contact op met ons Klant Contact Team via telefoonnummer 071- 306 3535.