18 december - Feestelijke afronding werkzaamheden Geerpolder

Afgelopen jaren hebben het hoogheemraadschap van Rijnland, Staatsbosbeheer en de gemeente Nieuwkoop samen gewerkt aan de verbetering van het watersysteem in de Geerpolder. Hiermee is het watersysteem beter afgestemd op de verschillende behoeften vanuit de landbouw enerzijds en de natuur anderzijds om wateroverlast in de toekomst zo veel mogelijk te kunnen beperken. Daarnaast heeft Staatsbosbeheer het gebied opengesteld voor wandelaars waar zij via het nieuwe laarzenpad kunnen genieten van de natuur.

Op dinsdag 18 december vindt de feestelijke afronding van de werkzaamheden in de Geerpolder plaats. Het hoogheemraadschap van Rijnland, Staatsbosbeheer en de gemeente Nieuwkoop nodigen u van harte uit voor de feestelijke afronding van de werkzaamheden in de Geerpolder en de opening van het nieuwe laarzenpad.

Klik op Uitnodiging (pdf, 431 kB) voor de exacte locatie en de routebeschrijving.

Kijk voor het programma www.rijnland.net/wgpgeerpolder

Let op - aanmelden:
Als u hierbij aanwezig wilt zijn, dan vragen wij u vriendelijk om u uiterlijk maandag 10 december aan te melden  via  o.v.v. Feestelijke opening Geerpolder. Dit in verband met de voorbereidingen.