9 oktober - informatieavond peilvakken de Zilk en de Zilkerpolder

Het hoogheemraadschap van Rijnland nodigt u als inwoner, belanghebbende en/of grondeigenaar uit voor een informatiebijeenkomst over de Peilvakken de Zilk en de Zilkerpolder. Deze polders liggen in de gemeentes Noordwijkerhout, Hillegom en Bloemendaal.

Doel van de informatiebijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst schetst Rijnland een beeld van de huidige watersystemen en de eventuele wateroverlast. De bedoeling is om vervolgens samen met u de knelpunten in de watersystemen per polder te bekijken en daarover met u in gesprek te gaan. Informatie van u als bewoner, grondeigenaar en/of landgebruiker is essentieel voor Rijnland om een goed beeld te vormen van de huidige situatie van het watersysteem. Uw input wordt meegenomen voor een passend nieuw peilbesluit.

Datum:  dinsdag 9 oktober 2018
Locatie: Duinpan de Zilk, Sportlaan 34, 2191 XH De Zilk

Programma

19:15 uur       Inloop
19:30  uur      Welkom en plenaire toelichting polders en traject Watergebiedsplannen van Rijnland
20:00  uur      Vragen en aandachtspunten van de aanwezigen per gebied
21:00  uur      Einde bijeenkomst

Oriëntatiekaart

Watergebiedsplannen van Rijnland

De polders in Peilvakken de Zilk en de Zilkerpolder maken onderdeel uit van de watergebiedsplannen van het hoogheemraadschap van Rijnland. Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze informatiebijeenkomst? Kijk op www.rijnland.net/wgpdezilk of stuur dan een mail naar  o.v.v. 9 oktober de Zilk of neem contact op met het Klant Contact Team via telefoonnummer 071-306 3535.