Aalsmeer bereidt zich voor op blauwalgen

Aalsmeer bereidt zich voor op blauwalgen

Aalsmeer bereidt zich voor op blauwalgen

Met het warme weer van afgelopen weken, neemt de kans op blauwalgenoverlast in Aalsmeer toe. Het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Aalsmeer nemen maatregelen om deze overlast te beperken. Ook burgers zelf kunnen maatregelen treffen om de doorstroming in watergangen te verbeteren en daarmee de vorming van drijflagen te beperken.

Blauwalgen zitten van nature in oppervlaktewater en kunnen bij grote hoeveelheden zorgen voor overlast voor zwemmers, recreanten en mensen die aan het water wonen. De algen kunnen een drijflaag vormen en giftige stoffen produceren. Als mensen en huisdieren in aanraking komen met blauwalgen, kan dit o.a. huidirritatie, darmklachten en hoofdpijn veroorzaken. Een rottende drijflaag zorgt voor veel stank.

Blauwalgenoverlast in Aalsmeer

Aalsmeer kent jaarlijks terugkerende problemen met blauwalgen. De Stommeerwegsloot en Uiterwegsloot zijn bekende plekken waar overlast optreedt, maar ook andere delen van Aalsmeer hebben in meer of mindere mate last van blauwalgen. De blauwalgen groeien goed in voedselrijk en ondiep water dat van nature aanwezig is in Aalsmeer. Maar ze gedijen ook goed in stilstaand water. Obstakels zoals dammen, waterplanten, overhangende takken, etc. kunnen de doorstroming beperken, waardoor makkelijker drijflagen kunnen ontstaan.

Maatregelen

Rijnland neemt maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Door het verminderen van voedingstoffen in het water hebben blauwalgen minder kans om explosief te groeien. Dit kost tijd en helemaal oplossen van het probleem in Aalsmeer zal niet lukken. Veenplassen, zoals de Westeinderplassen, kenmerken zich nu eenmaal door voedselrijk water en zullen altijd een zekere mate van blauwalgenbloei kennen. Wel zijn op bekende knelpunten pompen en mengers geplaatst om de doorstroming lokaal te verbeteren. Daar waar waterplanten de doorstroming beperken, worden ze door de gemeente verwijderd.

Wat kunnen burgers zelf doen?

Bij stankoverlast van drijflagen kunnen burgers zelf controleren of de doorstroming belemmerd wordt door obstakels in de watergang, zoals overhangende takken, vuil of waterplanten. Als deze verwijderd worden, kan de doorstroming weer op gang komen en neemt de overlast doorgaans af. Indien de overlast blijft, kan dit gemeld worden bij Rijnland via www.rijnland.net/uw-loket/meldpunt/formulier-meldpunt of door te bellen naar (071) 306 3535.

Blauwalgvrij zwemmen

Zwem alleen in de officiële, door de provincies aangewezen, veilige zwemwaterlocaties. Op www.zwemwater.nl staan de meest actuele gegevens over de waterkwaliteit en is te zien waar met een gerust hart een duik genomen kan worden. Vermijd contact met water dat besmet is door blauwalgen. Toch mee in aanraking gekomen? Was dan dehanden met water en zeep of neem een douche.