Aankondiging informatiebijeenkomst 17 april – Hoogewegpolder, polder Boekhorst en de Zwetterpolder

Voor de Hoogewegpolder (gem. Noordwijk/Teylingen), polder Boekhorst (gem. Teylingen) en de Zwetterpolder (gem. Noordwijk/Noordwijkerhout) is het hoogheemraadschap van Rijnland bezig met de voorbereidingen van een nieuw watergebiedsplan.

Op dinsdag 17 april 2018 organiseert Rijnland daarom een informatiebijeenkomst om samen de knelpunten te inventariseren. Hiervoor worden belanghebbenden en inwoners van bovenstaande polders van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.


Datum:        dinsdag 17 april 2018

Locatie:       Gemeentelijk Sportpark S.J.C., Lageweg 6, 2201 TV Noordwijk


Programma

19:15 uur     Inloop

19:30 uur     Welkom en toelichting polders Rijnland

20:00 uur     Vragen en aandachtspunten door inwoners per polder/deelgebied

21:00 uur     Einde bijeenkomst


Doel van de informatiebijeenkomst

Doel van de bijeenkomst is om gezamenlijk de knelpunten in het watersysteem voor genoemde polders te inventariseren en daarover met u in gesprek te gaan. Informatie van u als bewoner, grondeigenaar en/of landgebruiker is essentieel voor Rijnland om een goed beeld te vormen van de huidige situatie van het watersysteem.


Overzichtskaart Hoogewegpolder, polder Boekhorst, Zwetterpolder


Vragen of meer informatie?

Mocht u vragen hebben over deze informatiebijeenkomst, dan kunt u een mail sturen naar  o.v.v. informatiebijeenkomst Hoogewegpolder, polder Boekhorst, Zwetterpolder. Op een later moment in dit proces zullen de projectwebsites van deze polders gevuld worden en kunt u daar alle informatie vinden over de nieuwe watergebiedsplannen.


Watergebiedsplannen van RijnlandMet een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken. Rijnland voldoet hiermee aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.