Inloopbijeenkomst 17 april – Sifon Nieuwkoop

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft recent de opdracht voor de reconstructie van de kruising Schoutenvaart/Ringsloot gegund aan Gebr. Schouls B.V. uit Leiden.

Inmiddels heeft Schouls het definitieve ontwerp voor de kruising opgeleverd. Wij willen u daarom uitnodigen voor een inloopavond om u meer informatie kunnen geven over het project. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Datum:    dinsdag 17 april 2018
Tijd:         18:00 - 20:00 uur
Locatie:  gemaal Nieuwkoop, Hogedijk 8, 2461 GT in Ter Aar

Reconstructie kruising Schoutenvaart/Ringsloot
Het effect van klimaatverandering wordt in ons dagelijks leven duidelijker merkbaar: hoosbuien en langere droge periodes komen vaker voor. Daarom onderzoekt Rijnland regelmatig zijn watersystemen en de objecten die het water sturen. Rijnland kijkt dan onder andere naar de functie en de staat waarin deze objecten zich bevinden. Met de reconstructie van de kruising Schoutenvaart/Ringsloot zorgt Rijnland ervoor dat gemaal Nieuwkoop een betere afvoer krijgt en de doorstroming van de Schoutenvaart verbetert. Op deze manier werkt Rijnland aan droge voeten voor nu en in de toekomst.

Vragen of meer informatie?
Mocht u vragen hebben over deze inloopbijeenkomst, dan kunt u een mail sturen naar o.v.v. inloopbijeenkomst sifon Nieuwkoop.