Dijkverbetering Waterloospolder afgerond

De dijken van de Waterloospolder (bijna 6 kilometer) zijn weer op orde: ze voldoen weer aan de vereiste hoogte en stabiliteit. Op woensdag 10 mei vond de opname van het afgeronde werk plaats met de aannemer.

De Waterloospolder grenst aan meerdere watergangen en meren, te weten: Zweiland, Spijkerboor, Sever, Koppoel, Zomersloot en Zevenhuizervaart. Op sommige plekken was veel klei nodig om de dijk op gewenste hoogte en sterkte te krijgen. Om ervoor te zorgen dat de dijk stabiel blijft, met een goede stevigheid, is de klei in delen aangebracht. Tussen deze zogenaamde ophoogslagen werden rusttijden ingelast. Zo kon het op de juiste wijze inklinken. De uitvoering van deze kadeverbetering is gestart in december 2016 en werd, met uitzondering van een klein gedeelte waar extra wachttijd nodig is, deze maand afgerond.

Droge voeten, daar doen we het voor!

De zorg voor waterveiligheid is de eerste prioriteit van het hoogheemraadschap van Rijnland. In het westen van Nederland beschermen dijken en kades de lager gelegen gebieden tegen overstroming. Deze regionale keringen moeten berekend zijn op de gevolgen van het veranderde klimaat en op bodemdaling. Rijnland voert de komende jaren waar nodig werkzaamheden uit aan oevers en kaden, zodat deze voldoen aan nieuwe, strengere veiligheidsnormen die nodig zijn om ons te beschermen. Dijkverbetering Waterloospolder maakt onderdeel uit van het programma Dijkverbetering Regionale Keringen van het hoogheemraadschap van Rijnland. Kijk voor een overzicht van alle projecten op www.rijnland.net/dijken.