Dinsdag 4 september - Inloopavond in Boskoop voor de Gouwepolder

Het Hoogheemraadschap van Rijnland nodigt u als inwoner, belanghebbende en/of grondeigenaar uit voor een inloopavond over maatregelen in het watersysteem van de Gouwepolder in Boskoop. Rijnland werkt aan het toekomstbestendig maken van het watersysteem in de Gouwepolder. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering.

Doel van de inloopavond

Op de inloopavond op 4 september staan de geplande werkzaamheden rond het Rijneveld centraal. Het gaat om de geplande duikers Rijneveld-Oost en Rijneveld -West en het baggeren van watergangen die aansluiten op de watergangen aansluitend aan de duiker Rijneveld-Oost en duiker Halve Raak.

Programma

Datum: dinsdag 4 september 2018

Tijd: vrij inlopen tussen 17.00 en 20.00 uur

Locatie: Flora Boskoop, Parklaan 4 in Boskoop

U bent tussen 17.00 en 20.00 uur van harte welkom om binnen te lopen en de verschillende informatiestands te bezoeken. Er is geen plenair gedeelte, dus u kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt. Aanmelden is niet nodig.

Kijk voor meer informatie over de maatregelen voor deze polder op de projectwebsite www.rijnland.net/gouwepolder 

Watergebiedsplannen van Rijnland

Deze maatregelen maken onderdeel uit van het Watergebiedsplan Greenport Boskoop. Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Heeft u vragen over de informatiebijeenkomst?

Neem dan contact op met het Klant Contact Team van Rijnland op telefoonnummer 071-306 3535 of stuur een mail naar o.v.v. inloopavond Gouwepolder.