Donderdag 14 juni – informatiebijeenkomst Watergebiedsplannen te Kaag en Braassem

Het hoogheemraadschap van Rijnland nodigt u als inwoner, belanghebbende en/of grondeigenaar uit voor een informatiebijeenkomst over de Voorofschepolder-Kooipolder, Doespolder, Vlietpolder en polder Oudendijk te Kaag en Braassem. Tijdens deze bijeenkomst schetst Rijnland een beeld van het huidige watersysteem. U heeft op dat moment ook de mogelijkheid om uw ervaringen en knelpunten met het huidige watersysteem met ons projectteam te delen. Uw input wordt meegenomen in de planvorming voor een passend nieuw peilbesluit.

Doel van de informatiebijeenkomst
Deze informatiebijeenkomst is bedoeld om gezamenlijk de knelpunten in het watersysteem voor de bovengenoemde polders te inventariseren en daarover met u in gesprek te gaan. Informatie van u als bewoner, grondeigenaar en/of landgebruiker is essentieel voor Rijnland om een goed beeld te vormen van de huidige situatie van het watersysteem.

Datum:  donderdag 14 juni 2018
Locatie: Brasserie de Kromme Does, Vissersweg 1, 2355 AL Hoogmade


Programma
19:15 uur       Inloop
19:30  uur      Welkom en plenaire toelichting polders en traject Watergebiedsplannen van Rijnland
20:00  uur      Vragen en aandachtspunten door inwoners per polder  
21:30  uur      Einde bijeenkomst


Oriëntatiekaart poldersWatergebiedsplannen van Rijnland
De polders in Kaag en Braassem maken onderdeel uit van de watergebiedsplannen van het hoogheemraadschap van Rijnland. Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Rijnland voldoet hiermee aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.


Meer informatie
Heeft u vragen over de  informatiebijeenkomst? Neem dan contact op met het Klant Contact Team op 071-306 3535 of per mail o.v.v.  informatiebijeenkomst 4 polders in Kaag en Braassem.