Donderdag 5 juli – informatiebijeenkomst Bennebroekerpolder te gemeente Bloemendaal

Het hoogheemraadschap van Rijnland nodigt u als inwoner, belanghebbende en/of grondeigenaar uit voor een informatiebijeenkomst over de Bennebroekerpolder te gemeente Bloemendaal. Tijdens deze bijeenkomst schetst Rijnland een beeld van de huidige watersysteem en de eventuele wateroverlast. U heeft op dat moment ook de mogelijkheid om uw ervaringen en knelpunten met het huidige watersysteem met ons projectteam te delen. Uw input wordt meegenomen in de planvorming voor een passend nieuw peilbesluit.

Doel van de informatiebijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst schetst Rijnland een beeld van het huidige watersysteem en de eventuele wateroverlast. De bedoeling is om vervolgens samen met u de knelpunten in het watersysteem te bekijken en daarover met u in gesprek te gaan. Informatie van u als bewoner, grondeigenaar en/of landgebruiker is essentieel voor Rijnland om een goed beeld te vormen van de huidige situatie van het watersysteem. In de bijlage vind u een oriëntatiekaart van de polder. 

Datum             donderdag 5 juli 2018
Locatie            Sportvereniging B.S.M. Bennebroek, Sportpark ‘t Rottegat
                         Isaac Sweerslaan 5, 2121 VN Bennebroek

Programma

19:15 uur          Inloop
19:30  uur         Welkom en toelichting polder en traject Watergebiedsplannen van Rijnland
20:00 uur          Vragen en aandachtspunten van de aanwezigen
21:00  uur         Einde bijeenkomst

Oriëntatiekaart

Watergebiedsplannen van Rijnland

De polders in gemeente Bloemendaal maken onderdeel uit van de watergebiedsplannen van het hoogheemraadschap van Rijnland. Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Meer informatie

Heeft u vragen over de  informatiebijeenkomst? Neem dan contact op met het Klant Contact Team op 071-306 3535 of per mail o.v.v. wgp Bennebroekerpolder.