Feestelijke afronding reconstructie sifon Nieuwkoop

Maandag 18 februari vindt de feestelijke oplevering van de reconstructie van de sifon Nieuwkoop plaats.

Waarom was deze reconstructie noodzakelijk?

De noodzaak om de sifon Nieuwkoop te reconstrueren, volgde uit een analyse van Rijnlandse objecten die in slechte staat verkeren. In het geval van dit object was de sifon zelf nog in een goede onderhoudsstaat, maar de bijbehorende kademuren en de fundering van de sifon niet meer. Er vielen stenen uit, terwijl de stroomsnelheid regelmatig hoog is. De sifon was ooit als zodanig aangelegd omdat de lager gelegen Ringsloot een vaarfunctie had. Deze vaarfunctie bestaat niet meer, waardoor de sifon overbodig is geworden.

Wat hebben we gedaan?

Rijnland heeft de sifon deels verwijderd en de Ringsloot onder de Schoutenvaart gelegd. De doorstroom van het water vanaf het gemaal Nieuwkoop is verruimd. Het water van het uitstroomkanaal van het gemaal Nieuwkoop kan hierdoor beter doorstromen de Schoutenvaart in. Met deze aanpassingen heeft Rijnland de kans op wateroverlast verkleind.

Kijk voor het programma en de locatie op http://www.rijnland.net/plannen/wateroverlast-en-peilbeheer/sifon-nieuwkoop 

Aanmelden

In verband met de voorbereidingen, willen wij u vragen om u uiterlijk maandag 11 februari 2019 aan te melden voor deze bijeenkomst via wgpmidden@rijnland.net  o.v.v. Feestelijke opening sifon Nieuwkoop.