Feestelijke afsluiting werkzaamheden aan de Ruigekade

Donderdagmiddag 22 juni 2017 sloten gemeente Leiderdorp en Rijnland een gezamenlijk project aan de Ruigekade af. Wethouder Jeff Gardeniers en hoogheemraad Sjaak Langeslag bedankten iedereen die dit project hielp realiseren. Samen met Huib de Graaf en Frans de Graaf openden zij het nieuwe fietspad: het Gravenpad.

     
v.l.n.r. wethouder Olaf McDaniel, Huib de Graaf, Frans de Graaf, wethouder Jeff Gardeniers, hoogheemraad Sjaak Langeslag

Gemeente Leiderdorp en het hoogheemraadschap van Rijnland hebben afgelopen periode hard gewerkt aan de Ruigekade. Dankzij voormalig veehouder Huib de Graaf kwamen gronden beschikbaar om langs de kade een fietspad en nieuwe natuur aan te leggen. Ook is over bijna de gehele lengte de watergang verbreed. Die kan nu meer water bergen bij fikse regenbuien. Daarnaast zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd ter bevordering van de biodiversiteit. Met het nieuwe fietspad en de natuurvriendelijke oevers is de Ruigekade nóg aantrekkelijker voor omwonenden en recreanten geworden.

              

Het project aan de Ruigekade was niet alleen een samenwerkingsverband tussen gemeente Leiderdorp en Rijnland, maar werd ook mede mogelijk gemaakt met financiële bijdragen van de provincie Zuid-Holland, de regio Holland Rijnland en samenwerkingsverband Leidse Ommelanden.

Droge voeten, schoon water

Het project aan de Ruigekade is onderdeel van het Watergebiedsplan cluster Midden. Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Met op maat gemaakte maatregelen brengt Rijnland het watersysteem op orde én toekomstbestendig. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval tegen te gaan en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatsverandering. Ook kan Rijnland zo voldoen aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan het zorgen voor gezond water.