Feestelijke start herontwikkeling Nieuwe Driemanspolder

Op donderdag 26 oktober 2017 werd op feestelijke wijze de start van de herontwikkeling van de Nieuwe Driemanspolder gemarkeerd. De bestuurders van het project N3MP legden in aanwezigheid van publiek samen met aannemer De Dijkencombi de eerste steen van één van de tijdelijke inritten voor werkverkeer in het gebied. De polder wordt de komende jaren getransformeerd van agrarisch land tot een piekberging met ruimte voor natuur en recreatie.

Plan in uitvoering

De betrokken bestuurders van het hoogheemraadschap van Rijnland, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer zijn verheugd samen aan de start te staan van de herontwikkeling van het gebied. Hoogheemraad van Rijnland Sjaak Langeslag: ‘Het project kent een zorgvuldige voorbereiding die ruim 10 jaar in beslag heeft genomen. Samen met de omgeving zijn we tot een solide en mooi plan gekomen. Het is nu tijd om dat plan uit te voeren.’

Met een omvang van 300 hectare (zo’n 45 voetbalvelden) en een totaalbudget van 78 miljoen euro is het één van de grootste projecten op dit moment voor Rijnland, trekker van het project. De provincie Zuid-Holland levert daaraan met 33 miljoen euro een stevige bijdrage. Gedeputeerde van Zuid-Holland Han Weber: ‘In het omliggende stedelijke gebied is de Nieuwe Driemanspolder een belangrijke groene buffer waar water, mens en natuur de ruimte krijgen.’ 

Klimaatverandering vraagt om slimme oplossingen

Het klimaat verandert. Hoosbuien komen steeds vaker voor, waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Daarom neemt Rijnland maatregelen door bijvoorbeeld de aanleg van piekbergingen. In een piekberging zoals die in de Nieuwe Driemanspolder wordt aangelegd, kan water na extreme regenval (piekbui) worden opgevangen en later worden afgevoerd. Hierdoor wordt de kans op wateroverlast zo veel mogelijk voorkomen.

Omdat een dergelijke piekbui naar verwachting maar eens in de 10 jaar voorkomt, is ervoor gekozen het gebied ook in te richten voor natuur- en recreatiedoeleinden. Door dit gecombineerde ruimtegebruik blijven de maatschappelijke kosten voor de aanleg zo laag mogelijk.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de Nieuwe Driemanspolder? Bezoek dan regelmatig de projectwebsite www.n3mp.nl en schrijf u daar in voor onze nieuwsbrief. Of volgt ons op Facebook @NieuweDriemanspolder of Twitter @NDriemanspolder.