Maandag 2 juli – informatiebijeenkomst Veender- en Lijkerpolder buiten de Bedijking te gem. Kaag en Braassem

Het hoogheemraadschap van Rijnland nodigt u als inwoner, belanghebbende en/of grondeigenaar uit voor een informatiebijeenkomst over de Veender- en Lijkerpolder buiten de Bedijking te Kaag en Braassem. Tijdens deze bijeenkomst schetst Rijnland een beeld van het huidige watersysteem en de eventuele wateroverlast. U heeft op dat moment ook de mogelijkheid om uw ervaringen en knelpunten met het huidige watersysteem met ons projectteam te delen. Uw input wordt meegenomen voor een passend nieuw peilbesluit.

Doel van de informatiebijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst schetst Rijnland een beeld van de huidige watersystemen en de eventuele wateroverlast. De bedoeling is om vervolgens samen met u de knelpunten in de watersystemenm per polder te bekijken en daarover met u in gesprek te gaan. Informatie van u als bewoner, grondeigenaar en/of landgebruiker is essentieel voor Rijnland om een goed beeld te vormen van de huidige situatie van het watersysteem. In de bijlage vind u een oriëntatiekaart van de polders.

Datum:  maandag 2 juli 2018
Locatie: Partycentrum De Buren, Sotaweg 136, 2371 GH Roelofarendsveen

Programma

19:15 uur       Inloop
19:30  uur      Welkom en plenaire toelichting polder en traject Watergebiedsplannen van Rijnland
20:00  uur      Vragen en aandachtspunten door inwoners  
21:30  uur      Einde bijeenkomst

Aanmelden

In verband met de organisatie kunt u zich uiterlijk tot woensdag 27 juni aanmelden via o.v.v. informatiebijeenkomst 2 juli.

Oriëntatiekaart

Watergebiedsplannen van Rijnland

De polders in gemeente Kaag en Braassem maken onderdeel uit van de watergebiedsplannen van het hoogheemraadschap van Rijnland. Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Meer informatie

Heeft u vragen over de  informatiebijeenkomst? Neem dan contact op met het Klant Contact Team op 071-306 3535 of per mail o.v.v.  informatiebijeenkomst Veender- en Lijkerpolder buiten de Bedijking.