Maandag 4 juni - Informatiebijeenkomst Watergebiedsplannen te Alphen aan den Rijn

Het hoogheemraadschap van Rijnland nodigt u als inwoner, belanghebbende en/of grondeigenaar uit voor een informatiebijeenkomst over de Hondsdijksepolder, Hogenwaardse polder, Lagenwaardse polder, Bruimadeschepolder, Vrouwgeestpolder en polder Gnephoek te Alphen aan den Rijn. Tijdens deze bijeenkomst schetst Rijnland een beeld van het huidige watersysteem. U heeft op dat moment ook de mogelijkheid om uw ervaringen en knelpunten met het huidige watersysteem met ons projectteam delen. Uw input wordt meegenomen in de planvorming voor een passend nieuw peilbesluit.

Datum:  maandag 4 juni 2018
Locatie: Zalencentrum Honswyc (Ontmoetingskerk), Dorpsstraat 15, 2396 HA Koudekerk aan den Rijn 

Programma
19:15 uur       Inloop
19:30  uur      Welkom en plenaire toelichting polders en traject Watergebiedsplannen van Rijnland
20:00  uur      Vragen en aandachtspunten door inwoners per polder  
21:00  uur      Einde bijeenkomst

Oriëntatiekaart polders


Watergebiedsplannen van Rijnland
De polders in Alphen aan den Rijn maken onderdeel uit van watergebiedsplannen in het gebied van het hoogheemraadschap van Rijnland. Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Rijnland voldoet hiermee aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Meer informatie

Heeft u vragen over de  informatiebijeenkomst? Neem dan contact op met het Klant Contact Team op 071-306 3535 of per mail o.v.v.  informatiebijeenkomst 6 polders in Alphen aan den Rijn